Skip to main content

Fiberbetong

Hållbar, lätt, formbar

Fiberbetong

Låt ditt projekt ta form

Vi hjälper dig att designa och skapa skräddarsydda klädselement till ditt projekt – med betoning på att ge dig stor arkitektonisk designfrihet.

Tveka inte!

Vår fiberbetong ger dig en bred uppsättning möjligheter när det gäller form och geometri, yta, finish och färg. Genom vår effektiva och kvalitetsmedvetna produktion skapar vi tunna, lätta element med hög styrka och hållbarhet i över 100 år.

Alltid specialtillverkade – specifikt för ditt projekt.

Förutom att underlätta en enkel och smidig installationsprocess bidrar det även till låga totala CO2-utsläpp för våra element – och möjliggör ytterligare CO2-besparingar för hela byggnaden, ju tidigare våra fiberbetonglösningar integreras i ett projekt.

Detta gör även vår fiberbetong idealisk för projekt som strävar efter miljöcertifieringar (såsom LEED, BREEAM och DGNB-certifieringar), oavsett om det handlar om renovering eller nybyggnation. (Se vår EPD här).

Vår fiberbetong är tillverkad av cement, aggregat och armerad med specialglasfibrer. De färdiga elementen tål extremt väder, har hög brandsäkerhet och kräver ingen tekniskt underhåll efter installation.

Låt ditt projekt ta form: Din vision – Våra lösningar.

Hållbara & unika fasader

Fasadbeklädnad i fiberbetong

Våra lösningar för fasadbeklädnad utnyttjar formbarheten hos vår fiberbetong och hjälper till att konkretisera din idé och vision för byggnadens arkitektoniska uttryck.

Fasadbeklädnad i fiberbetong används både för nya konstruktioner och renoveringsprojekt.

Med våra lösningar för fasadbeklädnad behöver du inte kompromissa med styrka, hållbarhet, CO2-avtryck eller estetik.

Och med vår fiberbetongs motståndskraft mot alla typer av väder – från extrem hetta till isande kyla – är det ett idealiskt material för att säkerställa en solid klimatskärm för din byggnad.

Fasader

Traditionell Estetik – Moderna Fördelar

BBf BRiCK Fasader

I århundraden har tegel haft en helt speciell plats och status inom byggandet. Men med allt större fokus på hållbarhet inom byggsektorn blir koldioxidavtrycket för byggmaterial avgörande i många projekt.

Hos BB Fiberbeton har vi en lösning som gör det möjligt för dig att få den traditionella estetiken från tegelstenar – och alla fördelar med fiberbetong – inklusive tunna lättviktselement, låga koldioxidutsläpp och möjligheten att montera på träkonstruktioner.

Med våra BRiCK-lösningar har du fullständig designfrihet, och våra fasadelement i BRiCK-serien kan anpassas för att matcha befintlig tegelstruktur i renoveringsprojekt eller användas på nya innovativa sätt vid nybyggnation.

BRiCK Lösningar

Lättviktsbalkonger med full formbarhet

Balkonger i fiberarmerad betong

Hos BB Fiberbeton tillverkar vi endast balkonger på beställning, skräddarsydda och anpassade för individuell design.

Fiberbetonens formbarhet gör det möjligt att anpassa balkongerna till byggnadens arkitektur och stadens omgivande miljö.

Balkongerna tillverkas som lättviktselement och med stor designfrihet, inklusive detaljer som kanter, fördjupningar och utskjutande delar.

Låt oss hjälpa dig att designa balkonger för ditt projekt.

Balkonger

Dekorativa fasadelement

Gesimser i fiberarmerad betong

Detaljer är viktiga!

Arkitektoniska detaljer, såsom gesimser, kan hjälpa till att stödja och förena byggnadens övergripande uttryck.

Gesimser från BB Fiberbeton är alltid skräddarsydda och presenterar sig som en färdig lösning.

Våra gesimser, tillverkade i fiberbetong, används ofta i kombination med andra fasadmaterial, och vi kan anpassa installation systemet för att passa dina behov i ett specifikt projekt.

Gesimser

Alltid skräddarsydda lösningar

Bröstningselement med stor designfrihet

Våra bröstningselement används både i renoverings- och nybyggnadsprojekt – och är ett självklart val i båda fallen.

För ett renoveringsprojekt är materialets mångsidighet idealiskt för att återskapa byggnadens ursprungliga utseende och uttryck, ned till minsta detalj. Vid nybyggnation är förmågan att uppnå en lättviktslösning med hög hållfasthet, låga underhållskrav och betydande designfrihet ofta av stor vikt.

Bröstningar

Sammanhängande arkitektoniskt uttryck

Solbänk i fiberbetong

Solbänk från BB Fiberbeton ger din byggnads fasad ett sammanhängande arkitektoniskt uttryck genom att skapa en jämn övergång mellan fönster och fasad.

Våra solbänkar i fiberbetong tillverkas alltid efter mått och har olika tvärsnitt enligt varje enskilt projekt.

Vi vägleder dig gärna genom designprocessen där dina val av önskade detaljer för solbänkarna kommer att vara avgörande för elementens slutliga uttryck.

Solbänk

Hur kan vi hjälpa dig?

Berätta om ditt kommande projekt och låt oss förverkliga din vision tillsammans!

Kontakta oss

Letar du efter inspiration?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag och låt oss dela våra bästa nyheter med dig.