Skip to main content

Fiberbetong fasadklädsel

Formbara & lätta fasader

Formbara & lätta fasader

Exteriör & Interiör Fasadklädsel

Fasader av fiberbetong

Vi hjälper dig att skapa unika och hållbara fasader som förverkligar dina visioner.  

Vi är experter på att utnyttja fiberbetongens formbarhet och mångsidighet, vilket ger dig ultimat designfrihet att forma din idé.

Du har visionerna – vi har lösningarna.  

Genom intelligent formdesign och unika produktionsmetoder kan vi skapa fiberbetongfasader som är individuellt utformade och tillverkade för varje projekt när det gäller deras geometri, yta och färg.  

Fiberbetongens mångsidighet och formbarhet gör det idealiskt för både enkla och komplexa former och kurvor.  

Vi hanterar alla typer av projekt, från små paneler till stora flervåningslement. De största fasadelement vi hittills har hanterat har varit 20 kvadratmeter.

UTFORSKA VÅRA FACADEPROJEKT

Dina Visioner – Våra Lösningar

Estetik och Styrka Möts

Med våra fasadlösningar behöver du inte kompromissa med styrka, hållbarhet eller arkitektoniskt uttryck. 

Oavsett om du önskar släta ytor, rena, tydliga linjer och klassiska betongtoner – eller om du söker element med textur, färg och former, har vi en lösning! 

Ytan på våra element kan skräddarsys för det individuella projektet, med detaljer som exponerade stenar, stencilade mönster och färger. 

 

Samtidigt kompromissar vår fasadlösning varken med styrka eller hållbarhet.

Med fiberbetongs motståndskraft mot alla typer av väder – från extrem hetta till isande kyla – garanteras du en pålitlig klimatsköld i många, många år. 

Våra element har en livslängd på 100+ år, och med en fiberbetongfasad uppnår du en (i stort sett) underhållsfri fasad som lätt kan rengöras vid behov och behålla en fräsch utstrålning. 

LÄS MER OM FIBERBETONGENS EGENSKAPER

Lätt och Enkelt

Rätt monteringsmetod för DITT projekt

Enligt vår mening bör montering vara så enkelt och snabbt som möjligt. 
Därför är alla våra element skräddarsydda, vilket eliminerar behovet av ytterligare anpassningar på byggarbetsplatsen. 

Vanligtvis tillverkas våra fiberbetongfasadelement med ett av följande monteringssystem: 

 • Gjuten stålram
 • Gjutna stålbeslag
 • FA1000®
 • Gjutna insatser
 • Försänkta hål

För vissa projekt är det fördelaktigt att kombinera monteringsmetoder så att olika element monteras med olika system. Det kan bidra till att säkerställa en enkel installationsprocess i hela byggnaden – och också säkerställa dold montering och rena skarvar, särskilt mellan olika material. 

 

FA1000® är ett unikt fasad- och monteringssystem med många möjligheter. 

FA1000® har utvecklats av BB fiberbeton AS och används idag på många fasader både nationellt och internationellt. 

FA1000® används som ett klimatskydd på lätta fasadkonstruktioner och kan enkelt anpassas till varje fasadprojekt. Systemet är enkelt att montera, och med element anpassade för varje fasad bidrar den dolda monteringslösningen till att skapa ett lugnt och harmoniskt fasaduttryck. 

Kombinera FA1000® - eller en av de andra lösningarna – med den totala designfrihet som vår fiberbetong ger dig och låt ditt projekt ta form. 

Skräddarsydd fasadlösning i fiberbetong

Släpp lös din kreativitet med vår fiberbetong

Specialtillverkade formar skapar grunden för din unika fasadklädsel i fiberbetong och ger dig möjlighet att utforska din kreativitet med både komplexa och enkla geometrier. 

Vi använder en särskild sprutningsteknik för att gjuta våra fiberbetongelement. Detta säkerställer en låg vatten/cementkvot, vilket möjliggör skapandet av otaliga geometrier. 

Varje byggprojekt kräver vanligtvis flera elementvariationer, och vår skickliga och engagerade formverkstad kan skapa dessa variationer genom att justera och modifiera formarna. 

På så sätt kan en form användas för flera variationer, vilket håller kostnaderna nere även för mer komplexa byggnader. 

Vi producerar alla element på mått och skapar variationerna på fabriken för att undvika justeringar på plats. Detta bidrar också till att minimera avfall, både för oss och i det övergripande byggprojektet. 

 

Nyfiken på vad vi menar med "frihet att välja alla geometrier"? 

Fasadlementen för Sky Park och deras organiska former är ett utmärkt exempel på fiberbetongens formbarhet och de många geometriska möjligheterna. 

Ta också en titt på projekt som NSM Servicebyggnad eller skulpturerna vid Herlevs sjukhus. 

Du - och fysikens lagar - sätter gränserna. 

Vi specialtillverkar alla våra element, så vi kan hjälpa dig att skapa unika fasader med precis den yta och textur du önskar. 

Möjligheterna är nästan oändliga, och generellt har vi två metoder för att skapa variation i ytan: 

 

Den första metoden är att skapa mönster och texturer på elementen genom processer som CNC-fräsning, mönster från Reckli applicerade på formen eller konstruktion i vår formverkstad. 

Med den här metoden kan vi återskapa även de minsta detaljerna. 

 

Den andra metoden är att avslöja stenar och aggregat efter den initiala härden. Denna exponering skapar en rå känsla som lägger till textur och djup på ytan. 

Storleken på de valda aggregaten kommer delvis påverka produktionsmetoden liksom tjockleken på elementen. Därför är vi glada att råda dig under designfasen för att säkerställa att ditt projekt uppnår exakt det uttryck du önskar. 

Dessa metoder kan också enkelt kombineras. 

Färger är en avgörande del av design och bidrar till byggnadens övergripande uttryck. 

Färger för in den omgivande naturen eller stadsmiljön i designen - eller skapar kontrast till den. 

Därför har vi utvecklat metoder för att ge dig stor designfrihet inom detta område. 

Våra fiberbetongelement färgas genom att tillsätta järnoxider i blandningen innan gjutning. Utan färgtillsatser är vår fiberbetong antingen grå eller vit, beroende på typen av cement som valts. 

Om du önskar en annan färg kommer vi tillsammans att avgöra om färgen bör baseras på vit eller grå cement. Sedan tillsätter vi färgade järnoxider och andra aggregat för att uppnå den nyans och ton du önskar. 

Med den här metoden kan vi uppnå alla cementbaserade färger.  
Användning av vit cement påverkar fiberbetongens färg och resulterar vanligtvis i klarare färger med färgtillsatser. Järnoxiderna är icke-giftiga, mycket färgrika och bleknar inte med tiden. 

Om du önskar ännu mer livfulla färger än de vanligtvis något matta betongfärgerna erbjuder vi målning av elementen med kiselsilikatfärg. Målningen utförs i våra målarkabiner innan leverans. 

 
Färgval som för in naturen: 

Du kan läsa mer om vårt projekt "Metropolis". 

Projektet hade färgval som huvudfokus för att skapa kontakt med det omgivande havet. Här blandade vi marmorpulver i vår fiberbetong för att uppnå en vacker blå färg med en skimrande effekt. 

Därför ska du välja fiberbetong:

Det finns fyra särskilt tydliga fördelar med fiberbetong, som alla bidrar till att du får en skräddarsydd fasadlösning som uppfyller dina arkitektoniska ambitioner samtidigt som det är ett framtidssäkert och ekonomiskt förnuftigt val. 

1) Form & Installation: 

Fiberbetong är extremt formbart, vilket gör det möjligt att designa både komplexa och enkla former med en yta som är specifikt anpassad för ditt projekt. Du har en mängd olika alternativ när det gäller kurvor, ytor, texturer och färger. 

Dessutom säkerställer våra olika installationsystem att du har en enkel, snabb och okomplicerad installation med möjlighet till dold montering. 

 

2) Vikt: 

Fiberbetong är ett mycket starkt material, och våra tekniker och höga materialkvalitet gör det möjligt att producera otroligt tunna element - ner till 12 mm. 

Det innebär att våra fiberbetongelement är mycket lätta - tillräckligt lätta för att kunna monteras på en bärande träkonstruktion. För dig innebär det också att elementen har en mycket låg belastning på byggnaden, och deras låga vikt är en faktor som minskar transportkostnaderna. 

3) Vind, Väder & Underhåll: 

Fiberbetong är ett otroligt hållbart material. Jämfört med andra byggmaterial som trä och metall ruttnar, rostar, bucklar eller brinner det inte. 

Fasadklädsel i vår fiberbetong är också motståndskraftig mot alla väderförhållanden - både isande kyla och skållande värme - vilket ger dig en solid klimatsköld. 

 

4) Hållbarhet & Miljöcertifieringar: 

Vår fiberbetong har en livslängd på mer än 100 år och kräver minimalt underhåll efter installation. Elementen kan enkelt rengöras för att se ut som nya om behovet uppstår. 

Ofta kommer våra element att överleva andra delar av en byggnad, och vi börjar se exempel på att våra element noggrant demonteras, rengörs och återanvänds under renoveringar. I kombination med produktion utan giftiga ämnen och låg energiförbrukning är vår fiberbetong också ett bra val om du vill miljöcertifiera ditt byggprojekt. 

VARFÖR FIBERBETONG?

Produkthöjdpunkter

Materialegenskaper

Hållbar, lätt, formbart... 

... Så beskriver vi kortfattat de allmänna egenskaperna hos vår fiberbetong. 

 

Fördelarna med fiberbetong kan sammanfattas som följer:  

 • Obegränsad geometri och ytor  
 • Hög styrka  
 • Tunt  
 • Lätt  
 • Otroligt stor designfrihet  
 • Över 100 års hållbarhet  
 • Motståndskraftigt mot alla väderförhållanden  
 • Enkel installation  
 • Ingen tekniskt underhåll  
 • Möjlighet att återvinna element vid framtida renoveringar 
Alla downloads

Monteringsprinciper

Vår typiska fasadbeklädnad tillverkas med hjälp av ett av följande monteringssystem:

 • Gjuten stålram
 • Gjutna stålbeslag
 • FA1000®
 • Gjutna insatser
 • Försänkta hål

I ett givet projekt kan flera olika monteringslösningar kombineras så att alla element har en enkel och eventuellt dold montering. 

Majoriteten av våra fasadlösningar utnyttjar materialets möjligheter till montering utan synliga skruvar och med så få tillsatser och andra lösa delar som möjligt. Detta resulterar i en färdig produkt som upplevs som massiv och inte kräver tekniskt underhåll. 

Fasadelement monteras oftast som klimatskärmar med ventilerade baksidor. Själva monteringsmetoden varierar beroende på elementets storlek och den underliggande bärande strukturens beskaffenhet. 

På mindre element bäddas fästen in på baksidan, och elementet monteras på ett liknande sätt som för en radiator. 

På större element behövs oftast en större avstånd mellan fästpunkterna av strukturella skäl. För detta erbjuder vi både en lösning med en stålrörsram eller en lösning med ribbor. I båda fallen används lösningarna för att överföra krafter till underkonstruktionen där det önskas eller är möjligt. 

Vi levererar ofta mottagningsbeslag för en komplett lösning. 

Vertikala fogar utförs oftast med traditionella lösningar: expanderande fogband, etc., eller överlapp skapas. Horisontella fogar är vanligtvis ventilerade, vilket gör att lägre element kan sträcka sig under det överhängande elementet. 

Alla våra tekniska lösningar är noggrant testade och statiskt förankrade. 

Alla downloads

Unika fasadtegel med designfrihet

Fasadtegel i fiberbetong

Fasadtegel i fiberbetong är en innovativ fasadlösning från BB Fiberbeton. Denna fasadlösning är tunnare än traditionella tegellösningar, lättare i vikt och kan skräddarsys för varje enskilt projekt. 

Våra element kan produceras med en tjocklek på endast 12 mm, och systemet kan monteras med en totaltjocklek på endast 35 mm för teglen. I de fall där du har specifika viktspecifikationer kan vi anpassa fiberbetongelementen för att uppfylla dina kriterier. 

Samma designfrihet som du har med våra andra fasadlösningar i fiberbetong uppnår du också med våra fasadtegel. Du har friheten att uttrycka din kreativitet med olika mönster, färger och texturer på ytan. 

Till skillnad från många andra fasadtegel har du inte samma begränsningar med våra fasadtegel i fiberbetong. Med våra fasadtegel kan du anpassa elementen till din byggnad, och vi skräddarsyr fasadlösningen för varje enskilt projekt. Vi producerar fasadtegel i många olika storlekar, och elementen kan enkelt justeras och beskäras. Det är även möjligt att skapa hörnelement för att uppnå en solid och färdig utseende. 

BB Fiberbeton fasadtegel är en hållbar fasadbeklädnad som är motståndskraftig mot kyla, värme och störtregn. Fasadtegel från BB Fiberbeton monteras med dolda fästelement och är lätta att hantera. Inga specialupphängningar krävs, vilket gör det till en mer mångsidig lösning. 

VARFÖR FIBERBETON?

Vi svarar på dina frågor om fiberbetong

FAQ

Det korta svaret är nej.

Med en fasadbeklädnad i fiberbetong får du en tekniskt underhållsfri fasad. Vid behov kan fasaden eventuellt rengöras, varpå den kommer att framstå som ny igen. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här

Ja, fasadbeklädnad i fiberbetong kan enkelt rengöras för att se ut som ny.  

Dessutom har vår senaste utveckling inom fiberbetong uppnått en bättre finish och en jämnare yta, vilket ökar motståndet mot alger och smuts. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här 

Det är få material som kan anses vara verkligt "miljövänliga". 

Vår fiberbetong har flera egenskaper som gör den idealisk för projekt som strävar efter miljöcertifieringar eller där CO2-utsläpp är en avgörande faktor i projektet. 

Till exempel kan vi betona följande egenskaper som är relevanta för miljöpåverkan och kan vara användbara för jämförelser med material som betong, metall och trä:  

Vikt och styrka: 

Fiberbetong är ett mycket starkt material, och våra tekniker och hög materialkvalitet gör det möjligt för oss att skapa otroligt tunna element - så tunna som 12 mm. 

Det innebär att våra fiberbetongelement är mycket lätta - tillräckligt lätta för att installeras på en bärande träkonstruktion. Elementen har en mycket låg belastning på byggnaden. 

Vikten av elementen minskar transportkostnaderna, och eftersom vi alltid producerar på mått, slösas inga resurser på att transportera material som senare kan kapas och kastas bort. 

 

Hållbarhet och livslängd: 

Vår fiberbetong har en hållbarhet på mer än 100 år och kräver minimalt underhåll efter installation. Elementen kan enkelt rengöras för att se ut som nya om behovet uppstår. 

Ofta kommer våra element att överleva andra delar av en byggnad, och vi börjar se exempel på att våra element varsamt tas bort, rengörs och återanvänds vid renoveringar. 

Tillsammans med en produktion fri från giftiga ämnen, låg energiförbrukning och fokus på att minimera avfall (till exempel genom att endast producera på mått), är vår fiberbetong också ett bra val om du vill miljöcertifiera ditt byggprojekt. 

 

Vädermotstånd: 

Fiberbetong är ett otroligt motståndskraftigt material. Jämfört med andra byggmaterial som trä och metall ruttnar, rostar, bucklar eller brinner det inte. 

Fasadklädsel i vår fiberbetong är också motståndskraftig mot alla väderförhållanden - både svinkallt och brännande hett - vilket ger dig en solid klimatsköld som håller i många år. 

 

Allt ovanstående gör fiberbetong till ett självklart materialval om du vill miljöcertifiera ditt byggprojekt, och om CO2-utsläpp, miljöpåverkan och EPD-dokumentation är avgörande i ditt projekt. 

Du hittar vår EPD här >

Och du kan läsa mer om miljöpåverkan, materialval och fiberbetong här > 

Ja, fiberbetong är ett brandsäkert material. 

Vår fiberbetong har en A1-brandskyddsklassificering enligt EN 13501-1:2018. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här.

Fiberbetong är den allmänna termen för glasfiberarmerad betong, som är ett cementbaserat kompositmaterial armerat med glasfibrer. 

Glasfibrerna förbättrar dess böj- och draghållfasthet och ökar brandsäkerheten. Detta gör fiberbetongbeklädnad mer hållbar och motståndskraftig jämfört med konventionell betongbeklädnad. 

 

Jämfört med konventionella betonelement har fiberbetong ett tunnare tvärsnitt med en typisk tjocklek på endast 12 mm. Det resulterar i en lägre komponentvikt, vilket minskar belastningen på byggnaden. Tunheten och låga vikten gör fiberbetongelementen lättare att hantera, transportera och installera. 

 

Fiberbetong är ett exceptionellt formbart material som kan formas till komplexa geometrier som inte är möjliga att uppnå med konventionell betong. 

Se exempel på hur vår fiberbetong har använts i andra projekt här > 

Vår fiberbetong finns idag över hela världen

Bli inspirerad av våra projekt

Vi älskar att hjälpa dig!

Låt oss gå igenom ditt projekt tillsammans och ta reda på hur vår fiberbetong kan förverkliga din vision

Kontakt os

Letar du efter inspiration och information?

Anmäl dig till nyhetsbrevet