Skip to main content

Solbänk i fiberbetong

Sammanfattande arkitekturisk uttryck

Sammanfattande arkitekturisk uttryck

Sölbank

Solbänk från BB fiberbeton ger en byggnads fasad ett sammanhängande arkitektoniskt uttryck genom att skapa en övergång mellan fönster och fasad. Våra bänkar av fiberbetong är gjorda med olika tvärsnitt beroende på det enskilda projektet. Ditt val av tvärsnitt beror på uppgiftens art, antal enheter, varianter och önskade detaljer.

Solbänk kan hjälpa till att belysa hantverket i byggnadens fasad och om du vill markera fönster kan detta uppnås genom att installera sulbänkar med dekorativa element.

Fiberbetong solbänk är tekniskt och ekonomiskt en bra lösning med en hållbarhet på mer än 100 år och motståndskraft mot alla slags väder. Dessutom ruttnar, sväller eller bränner inte fiberbetong och våra element kräver inget tekniskt underhåll. Vi har ingen standardlösning för sulbänkar och alla projekt löses individuellt.

Produkthöjdpunkter

Materialegenskaper

Hållbar, lätt, formbart... 

... Så beskriver vi kortfattat de allmänna egenskaperna hos vår fiberbetong. 

 

Fördelarna med fiberbetong kan sammanfattas som följer:  

 • Obegränsad geometri och ytor  
 • Hög styrka  
 • Tunt  
 • Lätt  
 • Otroligt stor designfrihet  
 • Över 100 års hållbarhet  
 • Motståndskraftigt mot alla väderförhållanden  
 • Enkel installation  
 • Ingen tekniskt underhåll  
 • Möjlighet att återvinna element vid framtida renoveringar 
Alla downloads

Monteringsprinciper

Vår typiska fasadbeklädnad tillverkas med hjälp av ett av följande monteringssystem:

 • Gjuten stålram
 • Gjutna stålbeslag
 • FA1000®
 • Gjutna insatser
 • Försänkta hål

I ett givet projekt kan flera olika monteringslösningar kombineras så att alla element har en enkel och eventuellt dold montering. 

Majoriteten av våra fasadlösningar utnyttjar materialets möjligheter till montering utan synliga skruvar och med så få tillsatser och andra lösa delar som möjligt. Detta resulterar i en färdig produkt som upplevs som massiv och inte kräver tekniskt underhåll. 

Fasadelement monteras oftast som klimatskärmar med ventilerade baksidor. Själva monteringsmetoden varierar beroende på elementets storlek och den underliggande bärande strukturens beskaffenhet. 

På mindre element bäddas fästen in på baksidan, och elementet monteras på ett liknande sätt som för en radiator. 

På större element behövs oftast en större avstånd mellan fästpunkterna av strukturella skäl. För detta erbjuder vi både en lösning med en stålrörsram eller en lösning med ribbor. I båda fallen används lösningarna för att överföra krafter till underkonstruktionen där det önskas eller är möjligt. 

Vi levererar ofta mottagningsbeslag för en komplett lösning. 

Vertikala fogar utförs oftast med traditionella lösningar: expanderande fogband, etc., eller överlapp skapas. Horisontella fogar är vanligtvis ventilerade, vilket gör att lägre element kan sträcka sig under det överhängande elementet. 

Alla våra tekniska lösningar är noggrant testade och statiskt förankrade. 

Alla downloads

Projekt

Inspireras av våra projekt

Vi vill gärna höra från dig

Dela dina kommande projekt med oss ​​och lär dig hur fiberbetong kan förverkliga din vision

Kontakt os

Letar du efter inspiration och information?

Anmäl dig till nyhetsbrevet