Skip to main content

Familjeägt tillverkare av fiberbetong

Lär känna iss

BB fiberbeton A/S

Om oss

Genom design och produktion hjälper vi arkitekter, entreprenörer och byggherrar att skapa unika och hållbara fasader med låg miljöpåverkan. Som en av de ledande tillverkarna av fiberbetong arbetar vi med allt från enskilda entreprenörer till de mest erkända arkitekterna och byggherrarna. Våra projekt sträcker sig från större lägenhetskomplex och höghus till mindre balkong- och fönsterbänksprojekt.

Vi producerar hållbara, lätta och formbara fiberbetonelement för både nybyggnation och renoveringsprojekt. Alla element är tillverkade på mått och unikt designade för ditt projekt. Du har ett brett utbud av alternativ när det gäller yta, mönster, färg och finish.

Miljö och hållbarhet är mycket viktiga för oss, vilket framgår av både våra produkter och produktion. Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från vår produktion och säkerställa låg energiförbrukning samt frånvaron av giftiga kemikalier i produktionen. Fiberbetong i sig är ett hållbart material, tillverkat av naturliga resurser som cement och sand, med hög styrka och en designlivslängd på över 100 år.

De unika egenskaperna hos fiberbetong gör det möjligt för oss att producera mycket tunna element - ned till 12 mm - och därmed använda färre naturresurser, samtidigt som vi skapar en stark fasadbeklädnad som kan motstå både extrema värme- och kyla förhållanden.

Med andra ord: Vår fiberbetong är idealisk om du vill miljöcertifiera din konstruktion.

BB fiberbeton är verifierad som "Full Member" av den internationella branschorganisationen GRCA. Vår status som "Full Member" innebär att vi har tillräckliga resurser i våra anläggningar, utrustning och arbetskraft för att konsekvent designa och tillverka fiberbetong av hög kvalitet. Vi har även kvalitetsstyrningssystem och produktionskontroller på plats för att uppfylla kraven i "GRCA Specification", "Method of Testing" och "Practical Design Guide". Det innebär också en årlig extern kontroll för att säkerställa att vi uppfyller de högsta kvalitetskraven för vår produktion.

CEO, Simon Hertzum, har varit en del av GRCA sedan 2016 och är för närvarande ordförande. Läs mer om GRCA

Vi stræber efter at være løsningsorienteret, handle som en enhed og være anstændig og ærlig. Kernen af BB fiberbeton er kvalitet og vi er drevet af kontinuerlig udvikling

Nikolaj Brandt,
Direktör & delägare af BB fiberbeton A/S

Tre generationer av betong

Berättelsen om BB fiberbeton

Hur allt började

Strax efter andra världskriget i slutet av 1940-talet, började Aage Brandt handla nexøsandsten från sin hem-ö Bornholm i Danmark. Senare började han också handla naturstenar från Sverige, Portugal och Norge. Gradvis växte företaget till Brandt Beton A/S, som producerade betongprodukter för större växter och trädgårdar. Brandt Beton skapade och producerade den sexkantiga Bellahøjstenen och designade den första halvautomatiska vibrationsmaskin för framställning av trottoarplattor.

Det första projektet med fiberbetong

Brandt Beton A/S övertogs av sin son, Ole Brandt, och på 1970-talet fick Ole Brandt prover av fiberbetong - på den tiden ett helt nytt material. Detta utlöste en stor nyfikenhet hos Ole Brandt som hade en vision att bygga en segelbåt av fiberbetong utan stålarmering. Båtbyggandet började 1976, och 1984 lanserades den 38 fots (12,5 m) segelbåten Signe-38 - Signe efter sin förstfödde. Segelbåten döptes till Elvira och seglade runt i Skandinavien i 25 år. Därför blev Ole Brandt den första i Danmark som använde glasfiber som armering i betong i stor skala, detta experiment banade väg för fiberbetong som byggmaterial i Danmark.

"Om han vågar segla en båt i det materialet kan jag lägga den på mitt hus"

Experiment med fibrer

De första kommersiella projekten producerades 1979 och bestod av fasadbeklädnad och balkongbröstningar. I början var experimentet med en mängd olika fibrer så som glas, polypropen, kol och/eller stål. Efter några år beslutades att glasfiber var det mest lovande. Arbetet med fiberbetong var fortfarande nytt och gränserna testades bland annat genom att producera prototyper av askfat, hund kojor, soptunnor och trädgårdsfigurer.

Etableringen av BB fiberbeton A / S

1984 grundades BB fiberbeton A/S för att möta den ökande efterfrågan på fiberbetong. BB härstammar från Brandt Beton, men skilde sig också avsevärt från produktionen av betongprodukter. Under de följande åren fokuserade Ole Brandt hela sin tid och energi på BB fiberbeton och fiberbetongindustrin. Han valde så småningom att sälja Brandt Beton A/S. Steen Eriksen tillträdde som VD, vilket gjorde det möjligt för Ole Brandt att fokusera på försäljning och utveckling. Ole Brandt och Steen Eriksen ledde företaget tillsammans i 20 år.

Nästa generation tar över

2014 gick Nikolaj Brandt, son till Ole Brandt, och Simon Hertzum till BB fiberbeton A/S och initierade därmed ytterligare en generationsväxling. Efter en framgångsrik generationsväxling inledde BB fiberbeton A/S en tillväxtresa och utvidgades från 16 anställda till nu mer än 100 anställda. Under samma period opstår BBf Gruppen, som bland annat inkluderar BBf BRiCK och BBf Ejendomme. BB fiberbeton A/S förblir familjeägt med stöd från riskkapitalfonden Jysk-Fynsk Kapital A/S. Företaget ägs och drivs av Nikolaj Brandt och Simon Hertzum.

BBf UK - Expansionen säkrar nära projektledning:

Under 2021 växte BBf Gruppen igen. Denna gång till England.
Med en global portfölj, ett växande antal projekt i Storbritannien och önskan att konsolidera rollen som ledande producent av fiberbetong i Europa, var det meningsfullt att starta en engelsk avdelning. Ett nytt kontor med fokus främst på Storbritannien, och därmed både kapaciteten och närvaron för att även följa de stora och komplexa projekten nära. BBf UK fokuserar på nära projektledning och har en egen försäljnings- och designkontor.

Vinnare av CSR People Prize 2019

Kontaktformulär

Fyll i formuläret och låt oss kontakta dig

Letar du efter inspiration och information?

Anmäl dig till nyhetsbrevet