Skip to main content

Gesimser i fiberbetong

Dekorativa element

Dekorativa element

Gesimser

Gesimser från BB fiberbeton tillverkas på beställning och ser ut som en färdig lösning. Glasfiberkroniser används ofta tillsammans med andra fasadmaterial och vi anpassar monteringssystemet för att passa projektets behov.

Gesimser har vanligtvis bara en tjocklek på 12 mm och med en speciell geometri som säkerställer att byggnadens fasad får ett mer detaljerat utseende. Cornices utnyttjar den inneboende 3D-karaktären hos fiberbetong och hörn produceras som färdiga element.

Gesimser är relevanta för både nybyggnation och renoveringsprojekt. Fiberbetong har flera fördelar jämfört med andra möjliga material. Vårt material dämpar, rostar eller bränner inte och kräver inget tekniskt underhåll efter installationen.

Produkthöjdpunkter

Materialegenskaper

Hållbar, lätt, formbart... 

... Så beskriver vi kortfattat de allmänna egenskaperna hos vår fiberbetong. 

 

Fördelarna med fiberbetong kan sammanfattas som följer:  

 • Obegränsad geometri och ytor  
 • Hög styrka  
 • Tunt  
 • Lätt  
 • Otroligt stor designfrihet  
 • Över 100 års hållbarhet  
 • Motståndskraftigt mot alla väderförhållanden  
 • Enkel installation  
 • Ingen tekniskt underhåll  
 • Möjlighet att återvinna element vid framtida renoveringar 
Alla downloads

Monteringsprinciper

Vår typiska fasadbeklädnad tillverkas med hjälp av ett av följande monteringssystem:

 • Gjuten stålram
 • Gjutna stålbeslag
 • FA1000®
 • Gjutna insatser
 • Försänkta hål

I ett givet projekt kan flera olika monteringslösningar kombineras så att alla element har en enkel och eventuellt dold montering. 

Majoriteten av våra fasadlösningar utnyttjar materialets möjligheter till montering utan synliga skruvar och med så få tillsatser och andra lösa delar som möjligt. Detta resulterar i en färdig produkt som upplevs som massiv och inte kräver tekniskt underhåll. 

Fasadelement monteras oftast som klimatskärmar med ventilerade baksidor. Själva monteringsmetoden varierar beroende på elementets storlek och den underliggande bärande strukturens beskaffenhet. 

På mindre element bäddas fästen in på baksidan, och elementet monteras på ett liknande sätt som för en radiator. 

På större element behövs oftast en större avstånd mellan fästpunkterna av strukturella skäl. För detta erbjuder vi både en lösning med en stålrörsram eller en lösning med ribbor. I båda fallen används lösningarna för att överföra krafter till underkonstruktionen där det önskas eller är möjligt. 

Vi levererar ofta mottagningsbeslag för en komplett lösning. 

Vertikala fogar utförs oftast med traditionella lösningar: expanderande fogband, etc., eller överlapp skapas. Horisontella fogar är vanligtvis ventilerade, vilket gör att lägre element kan sträcka sig under det överhängande elementet. 

Alla våra tekniska lösningar är noggrant testade och statiskt förankrade. 

Alla downloads

Projekt

Inspireras av våra projekt

Vi vill gärna höra från dig

Dela dina kommande projekt med oss ​​och lär dig hur fiberbetong kan förverkliga din vision

Kontakt os

Letar du efter inspiration och information?

Anmäl dig till nyhetsbrevet