Skip to main content

Minimalt materialanvändning och hög hållbarhet

Fiberbetong & Miljöpåverkan

Ett viktigt val

Ska ditt projekt miljöcertifieras?

Fokus på miljöpåverkan, hållbarhet och CO2 är i ständigt ökande grad viktigare än någonsin inom byggbranschen, arkitektur och design. Detta ökande fokus skapar naturligt efterfrågan - och populariteten av miljöcertifieringar, såsom LEED, BREEAM och DGNB, är större än någonsin.

Men inte alla byggmaterial är lika lämpliga för att ingå i byggnader där miljömedvetenhet och miljöpåverkan har högsta prioritet.

I sådana projekt är noggrant genomtänkt materialval och överväganden om materialet i förhållande till hela byggnaden avgörande. Valet av fasadbeklädnad, som lätta och tunna element i fiberbetong, kan exempelvis påverka storleken på fundamentet och valet av bärande konstruktion.

Vår fiberbetong används snart i många byggnader med miljöcertifieringar. Just eftersom materialvalet har gjorts noggrant - och med fokus på hela byggnaden, vikt och, inte minst, hållbarhet.

På den här sidan kan du läsa om de många skälen till att vår fiberbetong är ett populärt val för byggnader som ska miljöcertifieras. Du hittar också vår EPD, certifikat för grön el, med mera.

Har du frågor om miljöpåverkan av vår fiberbetong är du alltid välkommen att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

MILJÖPÅVERKAN I FOKUS

Miljömässiga fördelar med fiberbetong

 

 • 100+ års designliv
 • Tunna, lätta element med hög styrka
 • Låg energiförbrukning i produktion
 • Minskat cementinnehåll per kvadratmeter
 • Minskade transportkostnader
 • Minskad belastning på byggnaden
 • Motståndskraftig mot alla typer av väder
 • Ingen tekniskt underhåll efter installation
 • Alltid skräddarsydda lösningar för att undvika spill – både i produktion och på byggarbetsplatsen
 • Stor designfrihet med utrymme för arkitektoniska visioner
 • Möjlighet till återanvändning vid senare renoveringar
 • Kan användas i vägfyllnad efter användning

EPD (Miljövarudeklaration)

En miljövarudeklaration är ett användbart verktyg för miljöcertifieringar.

EPD är beräknad enligt internationella standarder av en oberoende tredje part. Den kommunicerar en bedömning av energi- och resursförbrukningen samt miljöpåverkan under produktens livscykel.

Vi på BB fiberbeton har en tydlig målsättning att minska miljöpåverkan under vår produktion, transport och användning av våra fiberbetong-element. Därför arbetar vi kontinuerligt med utvecklingen av våra produkter, produktion och arbetsmetoder, och sedan 2021 har vi haft en EPD för vår fiberbetong.

När man ska beräkna en byggnads miljöavtryck – för exempelvis DGNB- eller LEED-certifiering – är det viktigt att titta på vilka material den konstrueras av. För detta ändamål är vår EPD (miljövarudeklaration) ett viktigt verktyg som ger konkreta uppgifter om vår fiberbetong, transporten, produktionsprocessen och själva användningen av vår produkt.

Eftersom vi endast levererar element i skräddarsydda dimensioner, alltid specifikt sammansatta för varje projekt, baseras vår EPD på en beräkning per kvadratmeter. På så sätt säkerställer vi att alla projekt har de faktiska siffror de behöver i sitt arbete med miljöcertifieringar.

Ladda ner vår EPD idag.

RECS-certifikat

Ström från förnybara energikällor

Även om vår produktion bara kräver låg energiförbrukning, har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att minska vårt miljöavtryck under produktionen genom att köpa certifierad grön el via det Reneweable Energy Certificate System (RECS). Detta har vi gjort sedan 2021.

Vårt RECS-certifikat garanterar att vår el kommer från förnybara energikällor, såsom vindkraftverk och solceller. 

Få förknippar nog betongelement med låg miljöpåverkan, utan tänker istället på stora, tjocka och tunga betongelement med stora mängder cement och därmed CO2-utsläpp. Fiberbetong tillhör en helt annan kategori! Här är låg miljöpåverkan en nyckelfördel, eftersom det produceras som tunna, skräddarsydda element och cementhalten samt övriga råvaror därmed hålls låga. Det är möjligt tack vare fiberbetongens höga styrka och imponerande hållbarhet.

Simon Hertzum,
CEO, BB fiberbeton A/S

Hitta inspiration

Projekt med miljöcertifieringar

Vi svarar på dina frågor om fiberbetong

FAQ

Det korta svaret är nej.

Med en fasadbeklädnad i fiberbetong får du en tekniskt underhållsfri fasad. Vid behov kan fasaden eventuellt rengöras, varpå den kommer att framstå som ny igen. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här

Ja, fasadbeklädnad i fiberbetong kan enkelt rengöras för att se ut som ny.  

Dessutom har vår senaste utveckling inom fiberbetong uppnått en bättre finish och en jämnare yta, vilket ökar motståndet mot alger och smuts. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här 

Det är få material som kan anses vara verkligt "miljövänliga". 

Vår fiberbetong har flera egenskaper som gör den idealisk för projekt som strävar efter miljöcertifieringar eller där CO2-utsläpp är en avgörande faktor i projektet. 

Till exempel kan vi betona följande egenskaper som är relevanta för miljöpåverkan och kan vara användbara för jämförelser med material som betong, metall och trä: 

 

Vikt och styrka: 

Fiberbetong är ett mycket starkt material, och våra tekniker och hög materialkvalitet gör det möjligt för oss att skapa otroligt tunna element - så tunna som 12 mm. 

Det innebär att våra fiberbetongelement är mycket lätta - tillräckligt lätta för att installeras på en bärande träkonstruktion. Elementen har en mycket låg belastning på byggnaden. 

Vikten av elementen minskar transportkostnaderna, och eftersom vi alltid producerar på mått, slösas inga resurser på att transportera material som senare kan kapas och kastas bort. 

 

Hållbarhet och livslängd: 

Vår fiberbetong har en hållbarhet på mer än 100 år och kräver minimalt underhåll efter installation. Elementen kan enkelt rengöras för att se ut som nya om behovet uppstår. 

Ofta kommer våra element att överleva andra delar av en byggnad, och vi börjar se exempel på att våra element varsamt tas bort, rengörs och återanvänds vid renoveringar. 

Tillsammans med en produktion fri från giftiga ämnen, låg energiförbrukning och fokus på att minimera avfall (till exempel genom att endast producera på mått), är vår fiberbetong också ett bra val om du vill miljöcertifiera ditt byggprojekt. 

 

Vädermotstånd: 

Fiberbetong är ett otroligt motståndskraftigt material. Jämfört med andra byggmaterial som trä och metall ruttnar, rostar, bucklar eller brinner det inte. 

Fasadklädsel i vår fiberbetong är också motståndskraftig mot alla väderförhållanden - både svinkallt och brännande hett - vilket ger dig en solid klimatsköld som håller i många år. 

 

Allt ovanstående gör fiberbetong till ett självklart materialval om du vill miljöcertifiera ditt byggprojekt, och om CO2-utsläpp, miljöpåverkan och EPD-dokumentation är avgörande i ditt projekt. 

Du hittar vår EPD här >

Ja, fiberbetong är ett brandsäkert material. 

Vår fiberbetong har en A1-brandskyddsklassificering enligt EN 13501-1:2018. 

 

Vill du veta mer om materialegenskaperna hos fiberbetong?  

Läs mer här.

Fiberbetong är den allmänna termen för glasfiberarmerad betong, som är ett cementbaserat kompositmaterial armerat med glasfibrer. 

Glasfibrerna förbättrar dess böj- och draghållfasthet och ökar brandsäkerheten. Detta gör fiberbetongbeklädnad mer hållbar och motståndskraftig jämfört med konventionell betongbeklädnad. 

 

Jämfört med konventionella betonelement har fiberbetong ett tunnare tvärsnitt med en typisk tjocklek på endast 12 mm. Det resulterar i en lägre komponentvikt, vilket minskar belastningen på byggnaden. Tunheten och låga vikten gör fiberbetongelementen lättare att hantera, transportera och installera. 

 

Fiberbetong är ett exceptionellt formbart material som kan formas till komplexa geometrier som inte är möjliga att uppnå med konventionell betong. 

Se exempel på hur vår fiberbetong har använts i andra projekt här > 

Vi älskar att hjälpa dig!

Låt oss gå igenom ditt projekt tillsammans och ta reda på hur vår fiberbetong kan förverkliga din vision

Kontakt os