Skip to main content

Ett hållbart & miljövänligt material

Miljövänlig konstruktion och hållbar design

Miljövänlighet formar alltmer arkitektur och byggbransch. Den växande efterfrågan på hållbar design och miljövänlig konstruktion har lett till en ökad popularitet för miljöcertifieringar, till exempel LEED, BREEAM och DGNB. Därmed har kraven på miljövänligt byggmaterial också ökat och här ligger fokus särskilt på materialens hållbarhet och miljövänlig produktion.

En av de viktigaste fördelarna med fiberbetong är materialets hållbarhet. Fiberbetong har varit hållbart i mer än 100 år och är resistent mot alla slags väder - både i extrem värme och i iskall kyla. Fiberbetong kräver inget tekniskt underhåll efter installationen och elementen kan enkelt rengöras så att de verkar nya igen. Med vår senaste utveckling, den nya generationen fiberbetong, har vi uppnått en bättre finish och en tätare yta, vilket ökar motståndskraften mot alger och smuts.

Vidare är tillverkningen av BB fiberbeton miljövänlig utan giftiga ämnen. Vi har en låg energiförbrukning och vår el kommer från förnybara energikällor.

Ett bra verktyg för din miljöcertifiering

Miljöproduktdeklaration - EPD

Vi har ett tydligt mål att minska miljöpåverkan under vår produktion, transport samt den faktiska användningen av våra fiberbetongelement. Vi upplever en ökande efterfrågan och krav på miljödeklarationer och från mars 2021 har vi en EPD på våra fasadelement.

När man beräknar en byggnads miljöavtryck, till exempel genom en DGNB-certifiering eller LEED-certifiering, är det viktigt att titta på vilka material den är inbyggd i. För detta är vår EPD ett viktigt verktyg för att visa miljöpåverkan av våra fiberbetongelement.

EPD har verifierats av en tredje part och beräknats enligt internationella standarder. Den dokumenterar en bedömning av energi- och resursförbrukningen samt miljöpåverkan under produktens livscykel. I vår EPD har inte bara produkten deklarerats utan också transport- och produktionsprocessen, liksom den faktiska användningen av vår produkt.


Download vår EPD.

Miljövänliga höjdpunkter

Miljövänliga fördelar

  • 100+ år holdbarhed
  • Modstandsdygtig overfor al vejr
  • Ingen teknisk vedligeholdelse
  • Skræddersyet elementer for a undgå spild på byggepladsen 
  • Lavt energiforbrug
  • Reducerede belastning på bygningen
  • Reducede cement indhold pr. kvadratmeter
  • Reducerede transportomkostninger

MADE FAST partner

MADE (Danmarks produktionsakademi) är det danska nationella initiativet för forskning, målet är att stärka produktionsföretagen med ny kunskap. MADE FAST-projektet är ett samarbete som syftar till att utveckla nya lösningar och möjligheter att göra produktionen i Danmark mer flexibel och miljövänlig. Projektet hjälper danska produktionsföretag att utveckla och implementera nya lösningar i sin produktion för att öka miljöfokuset i deras produktion.

Vårt mål som partner i detta projekt är att identifiera sätt att återvinna så mycket av överflödigt material från våra formar, betong etc. Målet är att utveckla en affärsmodell som kan nå detta mål och minska produktionsavfallet avsevärt.

Som ett resultat av detta partnerskap har vi hittat ett nytt sätt att återvinna en del av våra betongrester i samarbete med STARK. Vi producerar stängselfötter av vår överflödiga våta betong, och trots att det bara resulterar i två till fyra stängselfötter per vecka, planerar STARK att sälja dem som en del av deras cirkulära och hållbara alternativ till ny betong.

RECS certifikat

Vi har en miljövänlig och grön produktion utan giftiga material. Vår produktion kräver låg energiförbrukning och den 1 januari 2021 fick vi vårt RECS-certifikat, vilket garanterar att vår el kommer från förnybara energikällor.

Miljöproduktdeklaration

En miljöproduktdeklaration (EPD) är ett användbart verktyg för miljöcertifieringar. EPD beräknas enligt internationella standarder av en oberoende tredje part. Den kommunicerar en bedömning av energi- och resursförbrukning samt miljöpåverkan under produktens livscykel.

Miljövänlig renovering av historisk byggnad

NH Collection Hotel

Renoveringen av den historiska "Ökenfästningen" i Köpenhamn är designad med miljövänlighet i fokus. ATP Ejendomme, som var beställare för projektet, beslutade från början att renoveringen skulle DGNB-certifieras. Som ett av de första renoveringsprojekten i Danmark är byggprojektet præ-certifierat DNGB guld.

DGNB-systemet (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) är internationellt erkänt som det globala riktmärket för miljövänlighet. Certifieringen baseras på ett projekts hela livscykel och hela projektets faser utvärderas. Rankingen inkluderar brons, silver, guld och platina.

NH Collection Copenhagen Hotel

Första DGNB guldcertifiering av renovering i Danmark

Sorgenfrivang II

Sorgenfrivang II är det första renoveringsprojektet i Danmark som får en DGNB guldcertifiering. Fiberbetong valdes till detta projekt delvis på grund av materialets hållbarhet.

DGNB-certifieringen baseras på ett projekts hela livscykel och hela projektets faser utvärderas. Med höga miljökrav på byggmaterial är fiberbetong det idealiska valet för miljöcertifieringar. Materialet är miljövänlig, hållbart och produktionen är miljövänlig. 

Sorgenfrivang II

LEED-certifierad konstruktion

Priorn

Priorn, en modern kontorsbyggnad i centrala Malmö, är certifierad LEED platina, deras högsta betyg.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett klassificeringssystem som mäter effektiviteten i en byggnads design och drift. Det är det mest använda systemet för miljövänlig konstruktion i världen.

Klassificeringen baseras på att tjäna poäng i nio kategorier, alla relaterade till miljövänlig konstruktion. Kategorierna inkluderar energi och resurser, material och resurser och miljövänliga byggarbetsplatser. Baserat på antalet poäng som uppnåtts kan en byggnad certifieras med antingen silver, guld eller platina.

Priorn

BREEAM bedömt byggandet i Sverige

Flundran

Flundran är en byggnad i Malmös inre hamn och fasaden är klädd med fiberbetong från BB fiberton. Byggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAM 'In-Use' och har fått betyget 'very good’.

BREEAM (Building Research Establishment environmental assessment method), är världens ledande miljöcertifieringssystem för omfattande projekt, infrastruktur och byggnader. Utvärderingen är certifierad av en tredje part och certifieringen kan ske i olika stadier av bygglivets livscykel.

BREEAM ‘In-Use’ är en miljöbedömning av byggnadens operativa prestanda. Klassificeringssystemet sträcker sig från ’pass’, ’good’, ’very good’ och ’outstanding’.

Flundran

Miljövänlig betongarkitektur

AFI Vokovice

Afi Vokovice består av två kontorsbyggnader i Prag och är certifierat med LEED platina.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett klassificeringssystem som mäter effektiviteten i en byggnads design och drift. Det är det mest använda systemet för miljövänlig konstruktion i världen. Klassificeringen baseras på intjäningspoäng i nio kategorier, alla relaterade till miljövänlig konstruktion.

Kategorierna inkluderar energi och resurser, material och resurser och miljövänliga byggarbetsplatser. Baserat på antalet poäng som uppnåtts kan en byggnad certifieras med antingen silver, guld eller platina.

AFI Vokovice

Vi vill gärna höra från dig

Dela dina kommande projekt med oss ​​och lär dig hur fiberbetong kan förverkliga din vision

Kontakta oss