Skip to main content

Frederik den VI

Frederik den VI

Hållbar, lätt, formbar

Fiberbetongkläder

Fiberbetong (GRC) är ett otroligt mångsidigt beklädnadsmaterial som ger en stor designfrihet och ett hav av möjligheter. Fiberbetongelement kan formas i vilken geometri som helst med en yta utformad för det enskilda projektet. Fiberbetong är ett lättviktigt material och våra element har en tjocklek på endast 12 mm. Materialets lätthet minskar belastningen på byggnaden. Fiberbetong är ett idealiskt material för fasadbeklädnad med en hållbarhet på över 100 år utan behov av tekniskt underhåll. Fiberbetongelement böljer, rostar inte eller brinner (klass A-material).

Fiberbetong är gjord av vit cement och fint exponerade stenar, förstärkt med glasfiber. Vi använder en speciell sprayteknik för att producera våra fiberbetongelement. Denna teknik ger ett lågt vatten / cementförhållande, minskad tjocklek och hög hållfasthet. Med sin långa hållbarhet, låga vikt och höga formbarhet är fiberbetong ett optimalt val för både nybyggnationer och renoveringsprojekt

Kontaktformulär

Fyll i formuläret och låt oss kontakta dig