MATERIALet

BB fiberbeton AS är ambassadör for en ny tids betong, som förenar hållbarhet, lätthet, formbarhet och styrka. Det framställs av vit cement och krossad dolomit, som armeras med glasfiber. Vi har en miljövänlig och grön produktion med låg energiförbrukning utan giftiga tillsatser. Vi följer de högsta kvalitetskraven i vår produktion. Vi är godkända som “Full Member” av den internationella branschorganisationen GRCA, vilket innebär en årlig extern kontroll.

Fiberbetongen produceras enligt brandteknisk klassifikation, som minst uppfyller kraven klass A material enligt DS (Dansk Standard) 1065.1. Fiberbetong är icke-brännbart.

Läs mer på GRCA

HÅLLBARHET

Hög styrka

Inget underhåll

Lång livslängd


LÄTT

Lätt material, 12 mm tunt

Låga transportkostnader

Liten belastning på byggnaden


FORMBART

Geometrisk frihet

Yta enligt önskemål

Montaget anpassas


MILJÖPÅVERKAN

Inget spill på arbetsplatsen

Låg energiförbrukning

Liten användning av cement


materialedata

Produktion av BB fiberbeton element utförs och kontrolleras enligt kvaliteten på BB fiberbeton. Dokumentation kan erhållas. Ladda ner vår data.

trykstyrke mpa

trækstyrke mpa

Bøjningstrækstyrke mpa

slagstyrke kj/m2

Exempel på ytor

FÅ SENASTE NYTT FRÅN BB FIBERBETON
Om du vill veta mer om oss