MATERIALET

BB fiberbeton framställs av vitcement och marmormjöl, som armeras med glasfiber.

Materialet formgjuts till tunnskalselement, som utformas efter uppdraget.

Fasadelementen är typiskt 10–15 mm tjocka och balkonggolvplattorna 20–30 mm.

Vårt material och produktionsmetod ger mycket stor arkitektonisk och konstruktiv frihet, medan installationen är enkel och snabb.

 

 

materialedata

Produktion af BB fiberbetons elementer udføres og kontrolleres
i henhold til BB fiberbetons kvalitetsmanual.
Dokumentation kan rekvireres.

trykstyrke mpa

trækstyrke mpa

Bøjningstrækstyrke mpa

slagstyrke kj/m2

Brand

BB fiberbeton uppfyller kraven för klass A-material och kan framställas icke-brännbart.

Frihet i utformningen

BB fiberbetons stor formbarhet ger unika möjligheter för formgivning. Elementen kan gjutas upp i tredimensionell eller platt form, och därefter vikas i flera plan innan de härdar. Metoderna kan kombineras.

Genom att använda gummiformar kan BB fiberbeton A/S framställa element för att återskapa tidigare tiders utsmyckade arkitektur.

Färger

BB fiberbetons naturliga färg är marmorvit. Materialet kan färgas in i till exempel en gulaktig sandstennyans, olika gråtoner och efter speciella önskemål.

Slutligen kan BB fiberbeton målas med väderbeständig akrylfärg och impregneras på extremt utsatta ställen.

Hållbarhet

Glasfiberarmeringen innebär att BB fiberbeton uppnår optimal seghet och hållbarhet. Uppkomsten av mikrosprickor elimineras, så att vatteninträngning och därmed förvittring undgås.

Vädrets påverkan förändrar varken färgen eller ytan.

Ytor

BB fiberbeton-element kan produceras med helt släta ytor eller betongstruktur, sandblästrade, borstade, räfflade och med reliefmönster eller präglad yta.

Styrka

BB fiberbeton har hög drag- och böjningsstyrka. Det möjliggör framställning av mycket stora element i tunna dimensioner. Vid större element byggs dock en stärkande stålram.

Underhåll

BB fiberbeton kräver inget underhåll utöver eventuell tvätt på grund av miljöföroreningar som till exempel sot.

FÅ SENASTE NYTT FRÅN BB FIBERBETON
Om du vill veta mer om oss