Balkonger

Balkongunderlag för balkonger och loftgång i fiberbetong tillverkas på beställning i individuell design, främst enligt en av de tre modellerna som beskrivs nedan.

Yta med halkfritt mönster ska utformas med 10-15 promille droppe. För hantering och installation bör yttre dimensioner vara max. 2×4 meter.

Kuvertuttaget mot inbäddat avlopp involverar alltid raka höga elementkanter och horisontella undersida. Kuvertfallet innebär större tjocklekar, större vikt per. kvadratmeter och att små ytor faller kraftigt med det därmed mindre användningsvärdet.

Ensidig lutning mot rännan med lutningen mot inbäddat avlopp ger en enhetlig platttjocklek. Fallet kan kompenseras med varierande höjd på kanten så att dess översida är horisontell. Dimensioner på avloppsrännan anpassas till den valda avloppet. Lokal förtjockning av elementet vid dränering kan vara nödvändigt.

Ensidig dropp mot dränering över framkanten är i princip den enklaste modellen. Förkanten är försedd med en droppnäs. Det kan finnas. monterad underliggande migrering för samling.

Läs mer om fiberbetong och materialet.

FÅ SENASTE NYTT FRÅN BB FIBERBETON
Om du vill veta mer om oss