Altaner 

Altanbunde til altaner og altangange i BB fiberbeton materialet fremstilles efter opgave i individuelt design, hovedsageligt efter en af de tre modeller, som er beskrevet nedenfor.

Overflade med skridsikkert mønster bør designes med 10-15 promille fald. Af hensyn til håndtering og montering bør yderdimensioner maximalt være ca. 2x4 meter.

Konvolutfald mod indstøbt afløb indebærer altid lige høje elementkanter og vandret underside. Konvolutfald betyder større tykkelser, større vægt pr. kvadratmeter og at små flader får voldsomt fald med deraf følgende mindre brugsværdi.

Ensidigt fald mod rende med fald mod indstøbt afløb giver ensartet pladetykkelse. Faldet kan kompenseres med varierende højde på opkant så dennes overside bliver vandret. Dimensioner på afløbsrende tilpasses det valgte afløb. Lokal fortykkelse af element ved afløb kan være nødvendigt.

Ensidigt fald mod afvanding over forkant er elementmæssigt den enkleste model. Forkanten forsynes med drypnæse. Der kan evt. monteres underliggende vandrende for opsamling.

Læs mere om fiberbeton og materialet.

Få sidste nyt fra BB fiberbeton

Hvis du vil vide mere om vores altaner og andre projekter